Deltagareberättelser!

Skriv gärna om din upplevelse hur healingen har hjälpt dig. Det går bra att vara anonym, men lämna gärna någon form av signatur.