Fullmånehealing!

Denna form av distanshealing förmedlar jag vid varje fullmåne som en inspirationskälla för din andliga utveckling.

Att komma ner i djup meditation ger dig en mycket behaglig avslappning och är bra för din kreativa utveckling. Fullmånehealingen är därför speciellt framtagen för dig som söker efter en högre andlig visdom.

Det är mycket vanligt att du får till dig olika former av andliga upplevelser vid mina fullmånehealingsessioner. De vanligaste är som en djup avslappnande dröm med färger eller platser. Ofta händer det att man kommer till något av sina tidigare liv (regression), och många upplever dessutom en djupare inre kontakt med sig själv, eller möten med andar, själar eller personliga guider.