Ladda ner mina meditationer

Jag skänker dig dessa meditationer så att du redan i dag kan komma igång med att meditera, och med en förhoppning om att du blir inspirerad till att fortsätta att meditera. Med någon av dessa meditationer kommer du med lätthet i gång med att meditera på egen hand. Det gäller bara för dig att hitta en bra rutin och att du gör det regelbundet.

Stillhetsmeditation

Ha fokus på andningen som hjälper dig att tömma ditt sinne på tankar, och på så sätt ge dig en total avslappning. Efter en stunds mediterande känner du av att du kommer till en djupare medvetandenivå. 22:02 Play Ladda ner

Vägledd avslappningsmeditation

Bakgrundstonen på meditationen är speciellt framtagen från en nepalsk sjungande skål. Tonen är till för att man lättare skall komma in i meditationen och därmed få en djupare avslappning. 24:00 Play Ladda ner