Om du har anmält dig försent!

Vänligen titta på denna video ifall du vill vara med på nästa healingsession, även om du har varit sen med att anmäla dig!